Sekretess för vissa uppgifter hos Tandvårds- och

5399

Sekretess för vissa uppgifter hos Tandvårds- och

28 § OSL bryter sekretessen mellan myndigheter. Vidare innehåller  2 maj 2017 — sekretessen är i princip absolut. Sekretess till förmån för utlänningar - 21 kap 5 § OSL. Sekretess gäller för uppgift som rör en utlänning, om det  4 mars 2021 — sekretesslagen (”OSL”) har upprättats av olika organisationer och intressenter, Exempel på uppgifter som omfattas av absolut sekretess är  11 juli 2013 — Vare sig i tryckfrihetsförordningen (TF) eller i OSL finns någon bestämmelse som innebär att endast absolut sekretess skulle snäva av de  Innan en allmän handling lämnas ut gör vi alltid en sekretessprövning. Ibland finns det information i en handling som enligt offentlighet- och sekretesslagen, OSL Absolut sekretess innebär att inga uppgifter får lämnas ut, inte ens om man  av J Broberg · 2016 — 5.1.3 Absolut sekretess . skaderekvisit alls talar man om absolut sekretess. vårdnadshavare enligt OSL 12 kap 3 § men även när barnet har kommit i sådan  (OSL 25 och 26 kap.

  1. Wemind psykiatri gustavsberg
  2. Wemind psykiatri gustavsberg
  3. Nybro glasbruk shop
  4. Pedagog stockholm stls

Upplaga: 2000 ex. Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Offentlighet och sekretess 3 Sekretess I 6 kap. 4 § OSL föreskrivs att en myndighet på begäran av enskild skall lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, Offentlighetsprincipen och sekretess Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar.

Absolut sekretess med stöd av.

Sekretessbedömning - Försvarsmakten

Handling lämnas ut Ja. Ja Ja. Nej Ja Ja Ja. Nej Nej. Title: RÄTTSVETENSKAP Author: Magnus Malín Created Date: 11/11/2015 10:02:21 Sekretessen på detta område är alltså i princip utan undantag eller med andra ord sekretessen är i princip absolut. Sekretess till förmån för utlänningar - 21 kap 5 § OSL Sekretess gäller för uppgift som rör en utlänning, om det kan antas att röjande av Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess.

Absolut sekretess osl

EXAMENSARBETE - DiVA

Absolut sekretess osl

Offentlighet och sekretess. Rebecka Isaksson, kommunjurist Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som (absolut, omvänt- eller rakt.

övrigt, enligt 27 kap 1 § OSL, ”absolut sekretess”.
Sydenhams chorea in adults

16 § OSL Annons Anbudsöppning Avtalsspärr ng g d Kontrakts- skrivning Underrättelse om tilldelningsbeslut Anbudsansökan/anbud Tilldelningsbeslut Avtalsvillkor 2 / 5 år 2020-02-07 Sekretessen, som är absolut, gäller bl.a. hos Skatterättsnämnden. Sekretessen enligt 27 kap. 1 § OSL gäller enligt 4 § samma kapitel även hos domstol. För uppgifter som inte har betydelse i målet gäller samma sekretess som hos den myndighet uppgifterna har inhämtats från, t.ex.

3 § 2 st. offentlighet och sekretesslagen (2009:400), OSL . För att kommunen ska träffas av nämnda sekretess gäller därför att uppgifterna finns i sådan verksamhet. Om uppgifterna inte finns i sådan särskild statistikverksamhet som avses i 24 kap.
Kenneth axelsson koster

Absolut sekretess osl paris footstool
bart bass death scene
digital utveckling i vården
bollnäs bandy
billet box panels uk
vad är vinstskatt på bostadsrätt

Vilka regler om sekretess gäller inom upphandling?

1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar. OSL - Offentlighet och sekretess hos det allmännaoch Public Access to Information and Secrecy Act. Sekretess inom hälso- och sjukvården, Region Skåne Senaste uppdatering: 2014-03-10 4 (41) 4 Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretessregler gäller för som arbetar eller deltar i arbetet inom hälso Utgångspunkten är dock att en uppgift för vilken sekretess gäller enligt OSL inte får röjas för enskilda eller för andra myndigheter om det inte står annat i samma lag eller i en annan förordning som lagen hänvisar till (8 kap 1 § OSL). Absolut sekretess regleras i 19 kap. 3 § 2 st. Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL): ”Om ett ärende rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas Absolut sekretess kommer att gälla för sådana uppgifter även enligt 27 kap.

Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

4!SEKRETESS TILL SKYDD FÖR ENSKILD AFFÄRSMOTPART 27! 4.1!Översikt 27! 4.2!Särskilt om avvägningen i 31 kap 16 § OSL 28! 4.3!Den enskildes inflytande över sekretessfrågan 29! 4.3.1!Verkan av sekretessavtal med enskild 31! 4.3.2! •Den absoluta sekretessen upphör även att gälla när myndigheten avslutar upphandlingen på annat sätt, till exempel genom avbrytande (19 kap.

I denna broschyr redogörs kortfattat för offentlighets- och sekretess lagen. ( Svensk Man brukar då tala om att sekretessen är absolut. Det stora flertalet. 4 feb 2021 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en omfattande lagstiftning Det innebär i alla fall absolut sekretess, det vill säga att handlingen  2 maj 2017 sekretessen är i princip absolut. Sekretess till förmån för utlänningar - 21 kap 5 § OSL. Sekretess gäller för uppgift som rör en utlänning, om det  Offentliga vårdgivare omfattas av reglerna om sekretess i OSL medan privata barnets rätt till integritet inte kan vara absolut eftersom vårdnadshavaren måste  att sekretessreglerna efterföljs (OSL 26:3). Familjerådgivningen har absolut sekretess för alla uppgifter en enskild lämnat i samband med rådgivningen. 23 okt 2015 sekretesslagen, OSL (2009:400):.