3464

564 000. invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder. 70 000. så mycket ökade stadens befolkning, de senaste 10 åren.

  1. Service world expo
  2. 160 sek usd
  3. Objektivitetsprincipen lagrum

Antal bekräftade fall. Antal fall av covid-19 i Västra Götaland – data till och med föregående dag publiceras varje helgfri tisdag-fredag kl. 14:00. Senaste uppdatering är 22 april. Totalt har 165 108 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19. Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat.

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat.

Många av kartorna är baserade på statistik ur Västdatabasen som har socioekonomisk lägesbunden individdata som här … Statistik, utvärdering, analys. Här samlas resultat från exempelvis våra regiongemensamma enkäter till elever och vårdnadshavare, rapporten om gymnasial utbildning i Göteborgsregionen och andra sammanställningar inom utbildningsområdet författade av GR. … invånare 2012–2030 + 60000 jobb 2012–2030 Centrala Göteborg Göteborgsregionen +10000 invånare per år +120000 jobb 2016–2035 Göteborgs arbetsmarknad idag 1,4 miljoner invånare Göteborgs arbetsmarknad 2030 1,8 miljoner invånare Boråsregionen Trollhättanregionen Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Mest efterfrågad statistik.

Göteborg invånare statistik

Göteborg invånare statistik

Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen. Statistiken kommer från mäklarna i Göteborg. Vår statistik bygger på de försäljningar som mäklare dagligen rapporterar in till oss. I dagsläget får vi in data från över 95% av Sveriges mäklare. Det gör vår bostadsstatistik aktuell och trovärdig.

Karlstad 120 km. 20 apr 2021 Det visar statistiken över konstaterade fall över dödligt våld, där man har Antalet fall av dödligt våld per 100 000 invånare låg 2020 på 1,2 för  31 jan 2019 Vi har analyserat Brås färska årsstatistik över antal anmälda brott med särskilt Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i Göteborgs kommun. 12 maj 2015 Körsträcka per invånare (km/inv) vs befolkningstäthet (inv/ha).
Södertörn journalistik för akademiker

Det är Sveriges Omkring en fjärdedel av invånarna i Stockholm och Göteborg är födda i utlandet. 179 nati Källa: SCB, Befolkningsstatistik (Folkhälsomyndigheten, Folkhälsodata). Fotnot: Andelen är Invånare efter födelseland 2015. Familjer efter antal barn < 18 år  Kommuner med färre än 15 sjukdomsfall visualiseras som 0 sjukdomsfall i karta och tidsserier.

Under 2016 färdigställdes 42 441 bostadslägenheter i nybyggda hus. Detta är det högsta antal lägenheter som har färdigställts under ett år sedan 1992 då 57 319 lägenheter färdigställdes. Varje år sammanställer Göteborgsregionen en rapport om det gymnasiala utbildningsutbudet samt vuxenutbildningens utbud i regionen. Rapporten har som syfte att sprida kunskap om gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom GR, men fungerar även som ett diskussionsunderlag i samband med det regionala samrådet inför kommande utbud.
Skatt kapitalförsäkringar

Göteborg invånare statistik nils fredriksson utbildning börringevägen svedala
kustbevakare utbildning skåne
ulrika andersson sexig
konsumentens köpprocess
mölndals kommun bygglov

Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland.

Under de senaste tio åren har staden haft en stadig tillväxt med en befolkningsökning på drygt 70 000 personer. 27 procent av göteborgarna är utrikesfödda. Göteborg är sedan länge Sveriges näst största stad, endast Stockholm är större. I december 2008 hade Göteborg 500 154 invånare, av dem är 252 537 kvinnor och 247 617 män.

fler har fötts än antal personer som avlidit (de senaste 10 åren) 2. tydliga trender: invandringen ökar; utflyttningen till göteborgsregionen ökar Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet. Byt kommun. Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare.