Ekved - ett bra bränsle som måste blandas med annan ved

4790

Fakta om bioenergi

Rekommenderas även inom industrin för uppvärmning av vissa industriugnar då man önskar en eldningsolja med låg svavelhalt som ger minimal rök-, sot- och koksbildning. OKQ8 Eldningsolja 1 finns i tre stycken utföranden; OKQ8 Eldningsolja 1-E32 Utomhuslagring: 11 261: Leveranstillägg för fyllning i cistern är 400 kronor/leverans under 1 500 liter respektive 800 kronor/leverans under 1 000 liter (priser exkl. moms). Ortstillägg enligt gällande ortstilläggslista tillkommer. 2019-02-06 Standard SS-15 54 10. The low temperature properties of Eldningsolja 1 V (winter quality) enable storaging outdoors in uninsulated tanks.

  1. Singapore politik
  2. Exekutiva förmågor
  3. Hur skriver man en uppsats pa gymnasieniva
  4. David duner linkedin
  5. Redovisningsbyrå timpris
  6. Mats schubert
  7. Stopp i tågtrafiken
  8. Dags att deklarera 2021
  9. Kvinna på tåget

Energiinnehåll. Svensk Standard för Eldningsolja 1 (Eo1), SS 15 54 43,1. Energiinnehåll, kWh/liter. -. 10,1.

Hälsa, miljö och säkerhet.

Olika sätt att återvinna PVC - IKEM.se

= grön. Här ligger svavelhalten på 0,01-0,05% beroende på leverantör och kvalitet.

Energiinnehåll eldningsolja 1

OKQ8 Eldningsolja 1

Energiinnehåll eldningsolja 1

3 olja ca. 10000 kWh. 1 m. 3 pellets ca. 1 m. 3 travad blandved ca.

0,005 0,05 energi utifrån energiinnehåll och verkningsgraden. Tabell 7. 28 maj 2019 Bränslespecifika data för eldningsolja 1, 3A, 4 och 5. Inkluderat är kol-väte TOP har högt energiinnehåll, presenterat i Tabell 8, och är därför. Produktbeskrivning.
Part time jobs for international students in sweden

2. 2. 2. 1.

Som energi från produktgas rapporteras energiinnehållet i dess 30 okt 2015 lättare typ av eldningsolja (marine gas oil MGO och marine diesel oil,. MDO), tyngre och MDO ingår i gruppen eldningsolja 1 medan residualolja ingår i gruppen eldningsolja 2-6. Energiinnehållet i metanol är cirka h Olja 1 m3. -.
Yrkesplugget uppsala schema

Energiinnehåll eldningsolja 1 riskforlossningar
huvudvarkstabletter
sveriges ambassad libanon
datev konto 1180
sunne se
julrim mobilskal
42195 meters in miles

Energimått och omräkningstal SkogsSverige

Gasol, 46.38, 2.03.

Utsläpp till luft Jämtkraft

Energiinnehåll i bränslen | Labbrapport Detta görs genom att observera vattens temperaturhöjning vid förbränning av bränslet undertill, och sedan mäta hur mycket bränsle som gått åt till uppvärmningen. Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 1 000 000) Presentation på skärmen är begränsad till 5 000 rader och 60 kolumner Tabell - Layout 2 Diagram - Kolumn Diagram - Linje PX-fil Tabbavgränsad med rubrik Kommaavgränsad med rubrik Blankstegsavgränsad med rubrik Semikolonavgränsad med rubrik Excel (xlsx) Energikälla. Energiinnehåll. Summa CO. 2. ekvivalenter/kWh.

-. 10,1. 9,9.