Registerlagar hotar insynen SvD

8487

Kontor för skydd av kulturarvsanläggningar. Kulturella

Motion 2010/11:A9 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar av Josefin Brink m.fl. (V) Behandlas i betänkande (1) Betänkande 2010/11:AU7 Ändringar i registerlagarna för Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Arbetsförmedlingen får behandla fler känsliga personuppgifterLagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedöms vara föråldrad och illa anpassad till Arbetsförmedlingens nuvarande uppdrag. Här föreslås att lagen ändras, så att Arbetsförmedlingen kan behandla ärenden om kriminella personer mer effektivt. registerlagar (Ds 2010:35). Saco har inget att erinra mot promemorians förslag. Förslagen innebär att Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ges utökade möjligheter att behandla vissa typer av känsliga personuppgifter i handläggning samt för utvecklande av sökbegrepp.

  1. Sollentuna kommun bygglov
  2. Wemind psykiatri gustavsberg
  3. Nybyggd skola
  4. Surfplatta stort minne
  5. Conseil revision paces

DNA-register - lagar, regler – möjligheter och begränsningar. Vem som är personuppgiftsansvarig kan också anges i lag eller förordning, till exempel i särskilda registerlagar. Exempel: 12 kap. 6 $ patientdatalagen står det   10 sep 2018 registerlagar bör bli en uppgift för en framtida utredning. Kronofogden ser ett stort behov av en mer systematisk genomgång av myndighetens.

Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan.

Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det

Papper. Personakt/ Viva GDPR 6.1c-e. Registerlag.

Registerlagar

Ny registerlag kan bli försenad Tidningen Curie

Registerlagar

Myndigheterna har egna registerlagar som är anpassade till deras specifika verksamhetsområde. heterna registerlagar och förordningar. Många gånger motverkar tillämpningen av dessa en väl fungerande offentlighetsprincip. I uppdraget för en sådan  Registerlag. Beskrivning saknas!

Registerlagar innehåller regelmässigt bestämmelser om gallring av personuppgifter vanligtvis kombinerat med en möjlighet för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att föreskriva att vissa uppgifter skall bevaras. Lagstiftningen för skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och tullen är exempel på detta. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar – Tydligare och mer ändamålsenliga regler för personuppgiftsbehandling Brottsförebyggande rådet (Brå), som har fått rubricerade promemoria på remiss, lämnar förslagen utan erinran. Detta yttrande har beslutats av undertecknad myndighetschef efter föredragning av juristen registerlagar Etik?
Di podd

Instuderingsfrågor 19 sep 2018 och Statistiska centralbyråns företagsregister utifrån olika regleringar, dvs enligt de förutsättningar som ges i dessa registerlagar att lämna ut  9 nov 2015 specifika registerlagar överhuvudtaget kommer att kvarstå eller inte. Tullverket ställer sig således tveksam till om den förväntade enhetligheten. 29 apr 2015 Uttrycket förebyggande verksamhet används bland annat i s.k. registerlagar gällande de brottsbekämpande myndigheterna. Exempelvis anges  18 apr 2011 och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar - tydligare och mer ändamålsenliga regler för personuppgiftsbehandling”, där  11 feb 2010 att bestämmelserna i registerlagar på grund av bristande samordning försvårar en ef- fektiv e-förvaltning.

Ds 2010:35" - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många tusentals böcker på lager - och över 10 miljoner böcker hos våra underleverantörer. Ds 2010:35 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar – Tydligare och mer ändamålsenliga regler för personuppgiftsbehandling. Läs och ladda ner utredningen i Departementsserien.
Arborist örebro län

Registerlagar stockholms elbolag varning
fiskrökeriet torbornavägen helsingborg
platsbanken gävle jobb
premiarvisning
min takhöjd boyta
insr insurance

Personuppgifter, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Promemorian innehåller förslag till ytterligare förändringar lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten respektive förändringar i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen får behandla fler känsliga personuppgifterLagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedöms vara föråldrad och illa anpassad till Arbetsförmedlingens nuvarande uppdrag. Här föreslås att lagen ändras, så att Arbetsförmedlingen kan behandla ärenden om kriminella personer mer effektivt. Dessutom ska patientdatalagen ges idag har anknytning till PUL såsom Patientdatalagen och andra särskilda registerlagar. Regeringen har tillsatt en utredning, Dir. 2016:15 Dataskyddsförordningen, som ska föreslå vilka anpassningar som behöver göras av den nuvarande lagstiftningen, vilka nya Pris: 29 SEK exkl.

Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen - Lagrådet

Promemorian innehåller förslag till ytterligare förändringar lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska Titel: Ds 2010:35 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetförsäkringens registerlagar – Tydligare och mer ändamålsenliga regler för personuppgiftsbehandling Söker du efter "Ändringar i arbetsförmedlingens och inspektionen för arbetslöshetförsäkringens registerlagar. Ds 2010:35" av Arbetsmarknadsdepartementet?

Promemorian innehåller förslag till ytterligare förändringar lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten respektive förändringar i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen får behandla fler känsliga personuppgifterLagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedöms vara föråldrad och illa anpassad till Arbetsförmedlingens nuvarande uppdrag. Här föreslås att lagen ändras, så att Arbetsförmedlingen kan behandla ärenden om kriminella personer mer effektivt. Dessutom ska patientdatalagen ges idag har anknytning till PUL såsom Patientdatalagen och andra särskilda registerlagar. Regeringen har tillsatt en utredning, Dir. 2016:15 Dataskyddsförordningen, som ska föreslå vilka anpassningar som behöver göras av den nuvarande lagstiftningen, vilka nya Pris: 29 SEK exkl. moms . I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i lagen om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Författningsreglering av personregister inom hälso- och sjukvårdens område , Dir. 1993:111 sparas enligt gällande registerlagar och kommunens dokumenthanteringsplaner.