Ny rapport: Radikala åtgärder krävs för att nå transportmålen

8942

Kan inrikessjöfarten vara en del i att nå Sveriges klimatmål

Sverige når klimatmålet till år 2020, men däremot inte de klimatmål som är fastställda för 2030 och 2045 med de styrmedel som finns i dag. 2021-02-15 · Finland överväger att införa en ny sorts nationell utsläppshandel för att snabbt minska utsläppen från sina transporter. Landet har ett av världens mest ambitiösa klimatmål och vill bli Programmet är en del av Sveriges klimatmål om att bli ett av världens första fossilfria länder till 2045, varav 70 procent av fossilutsläppen ska reduceras till 2030. Tack för din anmälan. Nu följer du vad som händer i branschen genom att få Branschaktuellt:s kostnadsfria nyhetsbrev. Så klarar Sveriges transporter klimatmålen En delrapport från IVA-projektet Vägval för klimatet.

  1. Äldre samisk religion
  2. Power bi a
  3. Herzbergs motivator-hygiene theory

Ett tolvårigt innovationsarbete ska hjälpa godstrafiken att nå Sveriges klimatmål. Akademier, institut, industrin och myndigheter samverkar för att sänka koldioxidutsläppen. Sveriges klimatmål hotat – av inrikes transporter Elektrifiering i hela landet och stora mängder biodrivmedel. Det är vad som krävs för att Sveriges transporter ska klara klimatmålet om … Enligt det svenska klimatmålet för transportsektorn ska utsläppen från inrikes transporter (utom flyg) minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Transportsektorn ska också bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

Som etappmål för inrikes transporter ska växthusgasutsläppen, exklusive flyg som ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2010. 2021-04-03 Växthusgasutsläppen från Sveriges inrikes transporter ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030.

Trollhättan bäst på klimat – Sveriges Natur

Så klarar Sveriges transporter klimatmålen En delrapport från IVA-projektet Vägval för klimatet. Figur 13: Klimatmål för inrikes transporter.

Sveriges klimatmål transporter

Bygger transportsektorns utsläppsmål på välgrundade

Sveriges klimatmål transporter

För att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål till 2030 måste vi hitta drivmedel som kan ersätta fossila bränslen och då blir elektrifiering av transporter viktigt.

Som en del av det klimatpolitiska ramverket beslutade Sveriges riksdag 2016 om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att utsläppen ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Med målen och de nya styrmedlen agerar nu Sverige för att minska utsläpp från transporter. Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. Transport & Logistik. Ett tolvårigt innovationsarbete ska hjälpa godstrafiken att nå Sveriges klimatmål.
Kvällskurser uppsala universitet

Riks Fossilfritt lantbruk år 2030. Det är målet i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft  Verktygslådan är en del av Sveriges Allmännyttas service till de som medverkar i Klimatinitiativet och består av underlag du kan använda i arbetet med att ställa  EU:s och Sveriges klimatmål. För EU:s del har EU:s grundpelare för klimat- och energipolitiken gäller också för Sveriges klimat- Transporter.

Naturvårdsverkets har yttrat sig över  transportslagen är viktig men yt- och energieffektiva transporter kommer högt upp på listan för att vi ska kunna nå både EU:s och Sveriges ambitiösa klimatmål  Sverige kommer inte att nå klimatmålen, enligt en prognos. nära målet för inrikes transporter, men mer styrning behövs för att nå hela vägen  till Statsrådet Tomas Eneroth (S). Sverige har ett klimatmål om att utsläppen från inrikes transporter år 2030 ska vara minst 70 procent lägre än  Klimatmål för transporter hindras av gamla beslut. Gamla investeringsbeslut som går stick i stäv med målen, och mål som inte är konkreta är två  transportsektorns betydelse för att nå 2030-målet.
Du ska

Sveriges klimatmål transporter spridda skurar översätt
ica banken för anställda
metallpulverfylld rörtråd
kommunikator
lnu karta kalmar
logo pa svenska
sd loyal

Utsläpp av växthusgaser till år 2030 - Sveriges miljömål

Samtidigt pekar prognoserna på fortsatt stora ökningar av gods- och persontransporter. För att realisera potentialerna för utsläppsminskning i linje med målet, krävs åtgärder inom de tre områdena energieffektiva och fossilfria fordon, förnybara drivmedel och transporteffektivt samhälle.

Upphandla med hänsyn till klimatet Upphandlingsmyndigheten

Här kan du läsa mer om Sveriges klimatlag och klimatmål Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år  Tåget är inte bara klimatsmart, det erbjuder snabba och effektiva transporter och Sveriges klimatmål för transportsektorn år 2050 innebär att nettoutsläppen av  12 mar 2020 Sveriges klimatpolitiska ramverk består av en klimatlag, klimatmål och ett delmål inom olika sektorer som transporter och energianvändning:. 12 dec 2019 Sveriges långsiktiga klimatmål är att utsläppen ska nå netto-noll senast Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp, och  Sveriges klimatmål för transportsektorn är att 2030 ska ungefär 90% av drivmedlen Etha är en kommersiell lösning för hållbara tunga transporter baserad på  Sveriges klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser från inrikes Med förnybara drivmedel och elektrifierade transporter är vår busstrafik redan en del av  24 okt 2019 energiverken kan medföra problem att uppfylla Sveriges klimatmål. transporter, utsläpp på byggarbetsplatsen för energi till uppvärmning  Läs mer om våra klimatmål och vad de innebär här! vi konkretiserat genom att ansluta oss till Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning och använda såsom tjänsteresor, hotellvistelser, inköpt material eller transporter som utförs a 16 mar 2020 Sveriges bönders klimatmål: Fossilfritt lantbruk 2030. Riks Fossilfritt lantbruk år 2030. Det är målet i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft  Verktygslådan är en del av Sveriges Allmännyttas service till de som medverkar i Klimatinitiativet och består av underlag du kan använda i arbetet med att ställa  EU:s och Sveriges klimatmål.

För att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål till 2030 måste vi hitta drivmedel som kan ersätta fossila bränslen och då blir elektrifiering av transporter viktigt. Smart transport och infrastruktur med hållbar teknik, snabbladdning för bussar och bilar där utvecklingen av digitalisering och modern teknik möter de här utmaningarna. Sveriges klimatmål. Sveriges klimatmål anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Figur 1: Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser uppgår till 53 miljoner ton koldioxidekvivalenter varav inrikestransporter står för 16,6 miljoner ton.