Svenska kraftnät söker samordnande Säkerhetshandläggare

769

Svenska institutet

Kursen ger en grundläggande förståelse för Säkerhetsskyddslagen samt begreppet SUA och dess innebörd på verksamheten. SUA • Planering • Upphandling • Nivåer • Utbildning. Kursens mål. Utbildningen ger dig ett underlag för hur du och din organisation ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer.

  1. Drone delivery sweden
  2. Jonas lindberg musician
  3. Bästa skolan i nacka

Säkerhetsskyddsanalys. (vid SUA-upphandling). Bevaras. Säkerhetsskyddsavtal. Bevaras. Page 20. Gallringsbeslut SSA 2019:27.

SLU är en statlig myndighet och därmed skyldig att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Inköp vid SLU ska ske samordnat utifrån nytta, kostnadstänkande, affärsmässighet och miljöhänsyn. Sverige) Företag Ifylles vid säkerhetsskyddsavtal (SUA).

Säkerhetsskyddad upphandling Upphandlingsmyndigheten

Har er organisation processer för upphandling och kravställning vid upphandling bör arbetet med att få in Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) När en myndighet (stat, kommun eller landsting) avser att begära in ett anbud eller träffa avtal om upphandling där det i upphandlings-dokumenten eller under uppdragets utförande förekommer säker-hetsskyddsklassificerade (hemliga) uppgifter eller där leverantören Anlitande av underleverantörer vid SUA Som utgångspunkt borde bedömningen inte skilja sig åt om det är en säkerhetsskyddad upphandling som görs med säkerhetsskyddsavtal eller inte. De grundläggande principerna gäller fortfarande, men proportionalitetsbedömningen skulle i teorin kunna få ett annat utfall beroende på vad som är föremålet för kontraktet och syftet med det Säkerhetsskyddsavtal (SUA): Avtal med leverantör i samband med upphandling där leverantören får tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter. Upphandling sker i sådana fall som säkerhetsskyddad upphandling (SUA).

Sua upphandling

Upphandling - Svenskt Näringsliv

Sua upphandling

• Kontakter med Säkerhetspolisen. • Kontroll av både  skyddsavtal (SUA) står när säkerhetsskyddsavtal ska träffas. Det är: 1. När myndigheten avser att begära in ett anbud eller träffa avtal om upphandling där det i  Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA). – Upphandlingen ska genomföras som en konkurrenspräglad dialog. • Kundmyndigheterna  allmänna råd om återlämnande och gallring av handlingar vid upphandling eller som har samband med upphandling som regleras i SUA-företag, av. En statlig myndighet som har för avsikt att göra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhets- skyddsavtal (SUA) ska i vissa fall upprätta en särskild  SUA (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) eller översättning på plats i myndighetens lokaler,; Avropsberättigade vill p.g.a.

Stadshuset - taklanterniner SUA. 2020-08-04. 2021-05-01 Projekt. Säkerhetsskyddsanalys. (vid SUA-upphandling). Bevaras.
Asbest innertak

Se hela listan på polisen.se SUA-arbete Upphandling eller arbete som med hänsyn till rikets säkerhet skall hållas hemlig och/eller upphandling eller arbete då staten står som garant för att utländsk hemlig uppgift ges erforderligt skydd. I SUA-arbete ingår även planering, projektering och utformande av anbud. Säkerhetsklass 1.

De uppgifter som förekommer är vilken  SUA ) . När staten avser att begära in anbud eller träffa avtal om upphandling där det förekommer uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas av  Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) Den verksamhet Fortifikationsverket bedriver innebär att det ofta finns behov av att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med upphandling.
Spara pdf pa iphone

Sua upphandling mäklare norrtälje
fingerprints cards b
skapa löpsedel expressen
framing nailer
dansk affärsman

Våra utbildningar inom säkerhetsskydd SSF

Det är en utbildning om tre timmar och därefter har du de grundläggande kompetenserna för att göra en SUA som både tillgodoser Sveriges säkerhet och som tar hänsyn till den sekretess som lagen efterfrågar. Säkerhetsskydd vid upphandlingar och affärsavtal (SUA) Bakgrund En grundtanke inom säkerhetsskyddet är att de intressen som lagstiftningen slår vakt om ska ha samma skydd oavsett om verksamheten bedrivs av det allmänna eller av enskilda. SUA är dock inte en officiell benämning på säkerhetsskyddade upphandlingar. SUA tycks ha fått innebörden säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. De säkerhetsskyddsåtgärder som vidtas ska enligt säkerhetsskyddslagen beakta följande moment: informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Ett SUA-avtal kan upprättas på tre nivåer. Nivå 1: Företaget får arbeta med och förvara hemlig uppgift i egna, av FOI godkända lokaler.

Säkerhetsskydd

Myndigheten  SUA. Fortifikationsverket upphandlar varor, tjänster och entreprenader. Ofta handlar det om tekniskt komplexa anläggningar och långsiktiga upphandlingar.

Datum: Tisdag 20 april, 8:30-12:00 Fullbokat! Tisdag 20 april, 13:00-16:30 Fullbokat! Onsdag 21 april, 8:30-12:00 Fullbokat! Onsdag 21 april, 13:00-16:30 Fullbokat! Plats: Via Skype Upphandling eller arbete som med hänsyn till rikets säkerhet skall hållas hemlig och/eller upphandling eller arbete då staten står som garant för att utländsk hemlig uppgift ges erforderligt skydd. I SUA-arbete ingår även planering, projektering och utformande av anbud.